Definice zkrutné pružiny

 • zkrutná pružina je šroubovitá válcová pružina mající alespoň jeden a půl činného závitu, způsobilá přijímat vnější síly působící v jejích rovinách kolmých k ose vinutí působící kroutící moment ve smyslu svinování nebo rozvinování; drát zkrutné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb

  příklad zkrutné pružiny:

Výrobní sortiment zkrutných pružin

 • zkrutné pružiny všech tvarů s 2D i 3D prostorovými ohyby, prostých tvarů i tvarů v kombinaci prvky tlačných, tažných a tvarových pružin, s libovolným počtem činných závitů
 • zkrutné pružiny vyrábíme z drátů kruhových průřezů o průměrech od ¢d=0,40mm do ¢d=2,50mm (¢d=průměr drátu)
 • zkrutné pružiny vyrábíme také z drátů čtvercových a obdélníkových průřezů; pro další podrobnosti o výrobě z těchto materiálů kontaktujte prosím náš technický úsek
 • vzhledem k použití CNC technologie při výrobě zkrutných pružin standartně nabízíme možnost výroby zkrutných pružin včetně speciálního třídění po 100% proměření požadovaných parametrů celé výrobní dávky

Technické parametry

 • materiály pro výrobu zkrutných pružin jsou uvedeny zde
 • TDP dodávek zkrutných pružin se řídí ČSN 02 6009
 • popis, výpočet a směrnice pro konstrukci zkrutných pružin jsou uvedeny v ČSN 02 6008
 • tvar zkrutných pružin je dán výrobním výkresem pružin odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1 a tabulkou č.1 ČSN 02 6009
 • doporučujeme, v rámci ostatních služeb, při konstrukci zkrutných pružin využít našich zkušeností, kdy Vám poradíme s konstrukcí pružin zejména pro zamezení nevhodného typu namáhání při přijímání energie (ohýbání, kroucení) a také s ohledem na výrobní možnosti naší technologie s CNC řízením
 • zkrutné pružiny vyrábíme s pravým i levým smyslem vinutí závitů, s progresivním i neprogresivním stoupání závitů a s možností lisového tvarování konců pružin

Ostatní parametry

 • základní rozměry zkrutných pružin jsou uvedeny v tabulce č.2 ČSN 02 6009
 • typ namáhání (pracovní podmínky) zkrutných pružin je uveden v tabulce č.4 ČSN 02 6009
 • kroutící moment vyvinutý zkrutnými pružinami je garantován v souladu s libovolnými požadavky odběratele a údaji požadavků výrobního výkresu pružiny
 • povrchové úpravy zkrutných pružin jsou uvedeny zde; standartně jsou pružiny dodávány s ochranu proti korozi konzervací olejem INKOR 005

Životnost

 • garantujeme životnost zkrutných pružin 10000 cyklů (při dodržení provozních charakteristik namáhání pružin a správné montáže)

Smidra design - tvůrce těchto stránek