Definice tvarové pružiny

 • tvarová pružina je pružina libovolného prostorového tvaru způsobilá přijímat vnější síly v rovinách, nebo osách ve smyslu ohýbání jejího tvaru; drát tvarové pružiny může být při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb i krut

Výrobní sortiment tvarových pružin

 • tvarové pružiny všech tvarů s 2D i 3D prostorovými ohyby, prostých tvarů i tvarů v kombinaci prvky tlačných, tažných a zkrutných pružin
 • tvarové pružiny vyrábíme z drátů kruhových průřezů o průměrech od ¢d=0,50mm do ¢d=2,50mm (¢d=průměr drátu)
 • tvarové pružiny vyrábíme také z drátů čtvercových a obdélníkových průřezů; pro další podrobnosti o výrobě z těchto materiálů kontaktujte prosím náš technický úsek
 • vzhledem k použití CNC technologie při výrobě tvarových pružin standartně nabízíme možnost výroby tvarových pružin včetně speciálního třídění po 100% proměření požadovaných parametrů celé výrobní dávky

Technické parametry

 • materiály pro výrobu tvarových pružin jsou uvedeny zde
 • TDP dodávek tvarových pružin se řídí ČSN 02 6210
 • tvar tvarových pružin je vždy dán výrobním výkresem pružin odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1
 • doporučujeme, v rámci ostatních služeb, při konstrukci tvarových pružin využít našich zkušeností, kdy Vám poradíme s konstrukcí pružin zejména pro zamezení nevhodného typu namáhání při přijímání energie (ohýbání, kroucení) a také s ohledem na výrobní možnosti naší technologie s CNC řízením
 • tvarové pružiny vyrábíme s ohyby ve všech osách, pravým i levým smyslem případného vinutí závitů a s možností lisového tvarování konců pružin

Ostatní parametry

 • základní rozměry tvarových pružin jsou uvedeny v bodech 8 ÷ 12 ČSN 02 6010
 • pružiny po projednání vyrobíme v libovolném (technicky možném) tvaru a rozměru podle přání zákazníka
 • typ namáhání (pracovní podmínky) si stanoví zákazník podle způsobu jejich namáhání při vykonávání práce (a v souladu s bodem 17 ČSN 02 6010) a to prostřednictvím výrobního výkresu pružiny, nebo ve zvláštních požadavcích na pružinu
 • silové poměry, požadavky na vyvinutou sílu (silový graf), kroutící moment (momentový graf), nebo jiný typ přijímání energie tvarových pružin (podle tvaru a použití pružin) stanovuje odběratel prostřednictvím výrobního výkresu pružiny, nebo ve zvláštních požadavcích na pružinu
 • povrchové úpravy tvarových pružin jsou uvedeny zde; standartně jsou pružiny dodávány s ochranu proti korozi konzervací olejem INKOR 005

Životnost

 • životnost tvarových pružin výrobce garantuje u pružin, které vystaví dlouhodobým zkouškám po kterých lze stanovit míru životnosti (při dodržení provozních charakteristik namáhání pružin a správné montáže)

Smidra design - tvůrce těchto stránek