Definice tlačné pružiny

 • tlačná pružina je šroubovitá válcová pružina se stálou vůlí mezi činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose proti sobě; drát tlačné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na krut

  příklad tlačných pružin:

     

Výrobní sortiment tlačných pružin

 • vyrábíme tlačné pružiny všech typů i tvarů – válcové, kuželové, oboustranně kuželové, konvexní, konkávní, s libovolným počtem činných i závěrných závitů, včetně libovolně zvoleného progresivního stoupání činných závitů podle Vašich zadání
 • tlačné pružiny vyrábíme z drátů kruhových průřezů o průměrech od ¢d=0,10mm do ¢d=4,00mm (¢d=průměr drátu)
 • tlačné pružiny vyrábíme také z drátů čtvercových a obdélníkových průřezů; podrobnosti o rozměrech nekruhových drátů naleznete zde
 • tlačné pružiny vyrábíme s libovolným ukončením závěrných závitů - otevřenými konci, přihnutými konci i obráběnými závěrnými závity od ¢d=0,40mm a to u válcových i kuželových tlačných pružin s garantovanou přesností kolmostí e1 a e2

Technické parametry

 • materiály pro výrobu tlačných pružin jsou uvedeny zde
 • TDP dodávek válcových tlačných pružin se řídí ČSN 02 6002 a kuželových tlačných pružin se řídí ČSN 02 6007
 • popis, výpočet a směrnice pro konstrukci tlačných válcových pružin jsou uvedeny v ČSN 02 6001, tlačných kuželových pružin popisuje ČSN 02 6006
 • tvar tlačných pružin je dán výrobním výkresem pružiny odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1, a předpisy z tabulky č.1
  ČSN 02 6002 pro válcové a tabulky č.1 ČSN 02 6007 pro kuželové pružiny
 • tlačné pružiny vyrábíme s pravým i levým smyslem vinutí závitů a s progresivním i neprogresivním stoupáním závitů

Ostatní parametry

 • základní rozměry tlačných válcových pružin jsou uvedeny v tabulce č.4 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č.2 ČSN 02 6007
 • typ namáhání (pracovní podmínky) tlačných válcových pružin je uveden v tabulce č.6 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č.4 ČSN 02 6007
 • silová charakteristika tlačných pružin je garantována v souladu s libovolnými požadavky odběratele
 • povrchové úpravy tlačných pružin jsou uvedeny zde; standartně jsou pružiny dodávány s ochranu proti korozi konzervací olejem INKOR 005

Životnost

 • garantujeme životnost tlačných válcových i kuželových pružin minimálně 100.000 pracovních cyklů (při dodržení provozních charakteristik namáhání pružin a správné montáže)

Smidra design - tvůrce těchto stránek