Tlačné pružiny

podrobný popis našeho výrobního sortimentu tlačných pružin, včetně všech technických parametrů a údajů
tlačná pružina je šroubovitá válcová nebo kuželovitá pružina se stálou vůlí mezi činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose proti sobě; drát tlačné pružiny je při pracovní činnosti namáhán na krut

Tažné pružiny

podrobný popis našeho výrobního sortimentu tažných pružin, včetně všech technických parametrů a údajů
tažná pružina je šroubovitá válcová pružina s obvykle k sobě přiléhajícími činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose od sebe; drát tažné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na krut

Tvarové pružiny

podrobný popis našeho výrobního sortimentu tvarových pružin, včetně všech technických parametrů a údajů
tvarová pružina je pružina libovolného prostorového tvaru způsobilá přijímat vnější síly v rovinách, nebo osách ve smyslu jejího ohýbání; drát tvarové pružiny může být při pracovní činnosti namáhán na ohyb i krut

Zkrutné pružiny

podrobný popis našeho výrobního sortimentu zkrutných pružin, včetně všech technických parametrů a údajů
zkrutná pružina je šroubovitá válcová pružina mající alespoň jeden a půl činného závitu, způsobilá přijímat vnější síly působící v jejích rovinách kolmých k ose vinutí působící kroutící moment ve smyslu svinování nebo rozvinování; drát zkrutné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb

Smidra design - tvůrce těchto stránek