24, 48 - expresní dodávky


Pro potřeby nečekaných, urgentních dodávek pružin nabízíme služby 24 a 48. Prostřednictvím těchto služeb Vám zajistíme výrobu běžných typů pružin ze skladových materiálů s termínem dodání do 24, nebo 48 hodin. Ceny za obě služby naleznete zde. Tyto služby není možné využít na dodávky pružin s povrchovou úpravou Delta MKS, FeZn, FeCr a všech ostatních elektro-galvanicky pokovovaných. Pro předcházení problémům s nutností využít expresních dodávek, doporučujeme využít naší následující služby GS.

G S - guaranteed stock (garantované skladové množství)

Prostřednictvím služby GS Vám za velmi malý poplatek garantujeme stálé skladové množství libovolných pružin na našem skladě, které je pro Vás kdykoliv k dodání do 24 hodin (např. prostřednictvím kurýrní služby DPD). Výhody služby GS jsou především v jistotě dodávek v případě neplánovaných urgentních požadavků Vašich partnerů a v minimalizaci Vašich nákladů na držené skladové zásoby. Služba GS také umožňuje vyrobit větší výrobní dávku pružin a tím Vám nabídnout výhodnější cenu pružin v důsledku výroby větší výrobní dávky. Službu GS je možné využít po smluvní dohodě. Cenu služby GS naleznete zde. Výpočet ceny za službu GS můžete jednoduše provést zde.

D & D - developing & design (vývoj a konstrukce)


Prostřednictvím služby D&D Vám nabízíme kompletní vývojovou podporu při konstrukci všech typů pružin z našeho výrobního sortimentu podle Vašich technologických i konstrukčních zadání a ostatních požadavků. V rámci služby D&D provedeme kompletní konstrukční návrh pružiny, včetně všech pevnostních výpočtů a předložíme Vám ke schválení návrh řešení prostřednictvím vypočtených parametrů pružiny, nebo prostřednictvím kompletně zpracované výkresové dokumentace s uvedením všech hodnot výpočtů. Výkresovou dokumentaci zpracováváme v libovolném grafickém formátu. V průběhu letošního roku Vám také nabídneme dodávky výpočetního a konstrukčního SW pro všechny typy pružin v CZ lokalizaci. Pro stanovení ceny služby D&D je nutné kontaktovat náš obchodní úsek.

PACK - balení pružin


Služba PACK Vám umožňuje vybrat si balení pružin podle Vašich požadavků. Standartně jsou pružiny baleny do kartonových 5-ti vrstvých krabic (ceny obalů naleznete na každé námi vystavené nabídce na dodávky pružin, nebo zde). V případě, že Vám toto balení nebude vyhovovat, nabízíme Vám přepravu pružin ve vratných zálohovaných plastových bednách. Ceny záloh za plastové vratné obaly jsou závislé na jejich velikosti (nosnosti) a jsou uvedeny zde. Podle Vašich požadavků můžeme pružiny balit i do libovolných, Vámi dodaných obalů, a vyhovět Vám i ve Vašich specifických požadavcích na technologii balení, nebo ostatní balící požadavky. Pro stanovení ceny za balení do Vašich obalů je nutné kontaktovat náš obchodní úsek.

TECHNICKÉ NORMY

Prostřednictvím služby TECHNICKÉ NORMY Vám můžeme zajistit dodání kompletního portfolia technických norem týkajících se konstrukce, výroby a ostatních technických činností spojených s tématikou pružin. Jednotlivé tituly norem řad ČSN, DIN a ISO naleznete zde. Využitím této služby získáte nejen kompletní přehled o jednotlivých technických předpisech pro pružiny, ale také budete mít zaručenu okamžitou aktualizaci Vámi vybraných titulů norem. Cena za službu TECHNICKÉ NORMY se odvíjí od cen jednotlivých, Vámi požadovaných titulů norem a Vašich požadavků na jejich aktualizaci, a pro její stanovení je nutné kontaktovat náš obchodní úsek. Další podrobnosti o cenách naleznete zde.

ŠKOLENÍ


Jako doplňkovou službu nabízíme pro Vaše zaměstnance dva typy ŠKOLENÍ v tématické oblasti pružin. Vybírat můžete ze dvou základních kurzů - BASIC a TECHNICAL. Kurz BASIC je určen pro všechny pracovníky Vašich technických, výrobních i obchodních oddělení a jeho cílem je získání základní orientace v základních technických, technologických a obchodně - dodacích podmínkách dodávek pružin. Kurz TECHNICAL je určen pro všechny pracovníky Vašich technických, výrobních a konstrukčních oddělení a jeho cílem je získání a prohloubení poznatků Vašich technických pracovníků pro samostatnou práci při návrhu, konstrukci a aplikaci pružin ve Vašich výrobcích. Součástí kurzu TECHNICAL je i předvedení SW pro výpočet a konstrukci všech typů pružin, včetně zaškolení obsluhy. Pro stanovení ceny za službu ŠKOLENÍ je nutné kontaktovat náš obchodní úsek.
Smidra design - tvůrce těchto stránek