D & D – developing & design (vývoj a konstrukce)


Prostřednictvím služby D & D Vám nabízíme kompletní vývojovou podporu při konstrukci všech typů pružin
z našeho výrobního sortimentu podle Vašich technologických i konstrukčních zadání a ostatních požadavků.
V rámci služby D & D provedeme kompletní konstrukční návrh pružiny, včetně všech pevnostních výpočtů
a předložíme Vám ke schválení návrh řešení prostřednictvím vypočtených parametrů pružiny, nebo prostřednictvím kompletně zpracované výkresové dokumentace s uvedením všech hodnot výpočtů. Výkresovou dokumentaci Vám zpracujeme v libovolném grafickém formátu. Pro stanovení ceny služby D & D je nutné kontaktovat náš obchodní úsek.

Hutní poradenství

 • další ze služeb podporujících bezproblémovou technikou komunikaci mezi námi jako výrobcem a Vámi jako konstruktérem pružin nabízíme konzultace v oblasti hutních parametrů pružinových materiálů
 • můžeme Vám poskytnout informace o podrobném chemickém složení materiálů, jejich pevností v závislostech na normách jednotlivých výrobců, ostatních mechanických a fyzikálních vlastnostech
 • poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího materiálu pro Vámi konstruované pružiny jak z hlediska vlastního tvaru pružiny a požadavků na její funkčnost, tak i z hlediska jejího umístění v pracovním prostředí a požadavkům na jeho ovlivňování 
 • dodat můžeme všechny dostupné průvodní dokumenty k jednotlivým materiálům jako jsou materiálové listy, bezpečnostní datové listy, jakostní certifikáty, enviromentální certifikáty, prohlášení o shodě, atd.
 • veškeré poradenství může probíhat formou telefonických konzultací, nebo formou písemné zprávy vypracované podle Vašich požadavků
 • základní vlastnosti materiálů určených na výrobu pružin naleznete zde
 • pro stanovení ceny za hutní poradenství je nutné kontaktovat náš obchodní úsek

S W – software pro výpočet pružin

V průběhu letošního roku Vám nabídneme výpočtový a konstrukční software pro všechny typy pružin v české a anglické lokalizaci. Demo verze bude ke stažení zde, nebo bude distribuována na propagačním CD, které si můžete objednat zde.

Měrové služby

 • vzhledem k naší specializaci na výrobu a měření pružin a našemu vybavení měrového pracoviště Vám můžeme nabídnout konzultaci pro podmínky při měření pružných těles i vlastní měření Vámi dodaných těles a to nejen pružin
 • měříme silové charakteristiky tlačných a tažných pružin do maximální síly 1000N
 • měříme silové charakteristiky zkrutných a tvarových pružin do maximálního krutného momentu 500Nm
 • změřit Vám ale také můžeme i ostatní nejrůznější tahové a tlakové síly např. sílu stisku rozprašovačů, ovládací síly ventilů, síly otevření nerůznějších víček, síly stisku kláves a mohé další lineárně působící síly
 • pro stanovení ceny měrových služeb je nutné kontaktovat náš obchodní úsek
Smidra design - tvůrce těchto stránek