Kontrolní parametry pružin a jejich měření

 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. používá pro kontrolu pružin měřidla a měřící přístroje ověřené a kalibrované v souladu s vnitřními organizačními směrnicemi výrobce a v souladu s požadavky systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001
 • pro měření silových charakteristik a kroutících momentů výrobce používá digitální tenzometrické siloměry a měřiče kroutících momentů
 • jednotlivé parametry pružin jsou měřeny pomocí měřidel podle následující tabulky:

parametr

jednotka

popis parametru

druh měřidla

ød

mm

průměr drátu

mikrometr

øD1

mm

vnější průměr

digitální posuvné měřítko

øD2

mm

vnitřní průměr

dig.posuvné měřítko, kontrolní trny

l0, l1, l8, l9

mm

délka

digitální posuvné měřítko

s1, s8, s9

mm

deformace (stlačení)

digitální posuvné měřítko

F0, F1, F8, F9

n

síla

digitální siloměr

M1, M8, M9

Nmm

kroutící moment

digitální moment. měřidlo

n, z, nz

1

počet závitů

vizuálně

t

mm

rozteč závitů

digitální posuvné měřítko

a

mm

vůle mezi činnými závity

digitální posuvné měřítko, měrky

e1, e2

mm

kolmosti čel

měrky

j1, j8, j9

°

úhlová výchylka

úhloměr, profiloprojektor

r0, r1, r8, r9

°

úhel ramen

úhloměr, profiloprojektor

tvar

-

tvar pružiny

vizuálně, profiloprojektor

Úrovně kontroly

 • výrobce provádí kontroly ve třech základních úrovních:
 • vstupní kontrola strategických předmětů nákupu (materiál na pružiny, kooperace)
 • výrobní kontrola parametrů pružin
 • výstupní kontrola parametrů pružin
 • výsledky měření ze všech zkoušek a kontrol jsou zaznamenávány na měrové protokoly v tištěné, nebo digitální formě (v PC) a odběrateli mohou být na vyžádání kdykoliv předloženy k prostudování

Vstupní kontrola

 • vstupní kontrole podrobujeme všechny strategické předměty nákupu – materiál na výrobu pružin a všechny operace prováděné v kooperaci (tepelné zpracování, povrchové úpravy)
 • způsob kontroly, její četnost a parametry výběru se řídí vnitřními organizačními směrnicemi výrobce a na vyžádání mohou být odběrateli předloženy bližší podrobnosti o procesech a činnostech souvisejících se vstupní kontrolou
 • veškeré strategické předměty nákupu výrobce nakupuje u dodavatelů se zavedeným systémem řízení jakosti podle norem řady ISO 9000
 • ke každé dodávce dodavatel strategického předmětu nákupu musí přiložit osvědčení o jakosti – atest, bez kterého výrobce dodávku neuvolní k dalšímu zpracování

Výrobní kontrola

 • první úrovní kontroly v průběhu výrobního procesu je kontrola prováděná pracovníkem kontrolního úseku
 • kontrolor provede bez-záznamovou kontrolu všech kontrolních parametrů pružin na všech právě prováděných operacích všech pracovišť v celém výrobním procesu
 • druhou úrovní kontroly v průběhu výrobního procesu je samokontrola výrobním pracovníkem příslušného výrobního úseku
 • pracovník podle kontrolního předpisu provede záznam o kontrole (záznam do grafu na bázi SPC), nebo je tato kontrola bez provedení záznamu
 • způsob kontroly, její četnost a parametry výběru se řídí vnitřními organizačními směrnicemi a pracovními postupy výrobce
 • orientační četnosti a výběry jsou uvedeny v následujících tabulkách:

ČETNOSTI A VÝBĚRY BEZ-ZÁZNAMOVÉ VÝROBNÍ KONTROLY

počty kusů výrobní dávky

< 10.000 ks

10.000 ÷ 100.000 ks

100.000 ks <

perioda kontroly

výběr (ks)

perioda kontroly

výběr (ks)

perioda kontroly

výběr (ks)

10 minut

5

10 minut

5

10 minut

5


ČETNOSTI A VÝBĚRY ZÁZNAMOVÉ VÝROBNÍ KONTROLY

počty kusů výrobní dávky

< 10.000 ks

10.000 ÷ 100.000 ks

100.000 ks <

perioda kontroly

výběr (ks)

perioda kontroly

výběr (ks)

perioda kontroly

výběr (ks)

2.000

7

5.000

10

20.000

10

1.000

7

2.000

7

10.000

10

500

5

1.000

7

5.000

10

200

5

500

5

1.000

7

100

5

200

2

500

5

Výstupní kontrola

 • výstupní kontrolu výrobce provádí na konci výrobního procesu před expedičními operacemi
 • způsoby provedení výstupní kontroly, její četnost a parametry výběru se řídí vnitřními organizačními směrnicemi a pracovními postupy výrobce
 • výrobce záznamově vždy kontroluje všechny parametry pružin u kterých jsou uvedeny toleranční pole, parametry u kterých je kontrola předepsána ve zvláštních požadavcích v objednávce (KS) a ostatní parametry podle předpisů stanovených v procesech TPV
 • bez-záznamově výrobce kontroluje všechny ostatní měřitelné parametry a znaky tvarů pružin
 • výběry a počty přípustných neshodných kusů pružin v dodávce jsou uvedeny v následujících tabulkách
 • výběr typu zkoušek výstupní kontroly pružin je závislý na předepsání typu zkoušek uvedeném na výrobním výkrese pružiny, nebo ve zvláštních požadavcích v objednávce (KS)

Výstupní kontrola – zkoušky VK-A

 • pokud není odběratelem předepsán typ zkoušek, výrobce vždy provede výstupní kontrolu zkouškami „VK-A“ výstupní kontroly

 • ZKOUŠKY „VK-A“ VÝSTUPNÍ KONTROLY (zkoušky I ÷ IV)

  počty kusů výrobní dávky

  < 10.000 ks

  10.000 ÷ 100.000 ks

  100.000 ks <

  výběr (ks)

  přípustné neshodné ks

  výběr (ks)

  přípustné neshodné ks

  výběr (ks)

  přípustné neshodné ks

  75

  4

  100

  5

  100

  5

  75

  4

  100

  5

  100

  5

  50

  3

  75

  4

  100

  5

  50

  3

  50

  3

  75

  4

  25

  2

  50

  3

  75

  4

  25

  2

  25

  2

  50

  3

Výstupní kontrola – zkoušky VK-B

 • zkoušky „VK-B“ odběratel volí pouze v případě vážných technických důvodů a její použití omezí vždy nejvýše na čtyři měřené parametry (znaky) pružiny, které specifikuje na výrobním výkrese pružiny, nebo předepíše ve zvláštních požadavcích v objednávce (KS)

ZKOUŠKY „VK-B“ VÝSTUPNÍ KONTROLY (zkoušky V ÷ VII)

počty kusů výrobní dávky

< 10.000 ks

10.000 ÷ 100.000 ks

100.000 ks <

výběr (ks)

přípustné neshodné ks

výběr (ks)

přípustné neshodné ks

výběr (ks)

přípustné neshodné ks

150

5

200

6

200

6

150

5

200

6

200

6

100

3

150

5

200

6

100

3

100

3

150

5

50

2

100

3

150

5

50

2

50

2

100

3

Výstupní kontrola – zkoušky VK-C

 • zkoušky „VK-C“ odběratel volí pouze v případě vážných technických důvodů a jejich použití omezí vždy nejvýše na dva měřené parametry (znaky) pružiny, které specifikuje na výrobním výkrese pružiny, nebo předepíše ve zvláštních požadavcích v objednávce (KS)
 • předepsání typu zkoušek „VK-C“ je nutné s výrobcem předjednat

ZKOUŠKY „VK-C“ VÝSTUPNÍ KONTROLY (zkoušky VIII ÷ IX)

počty kusů výrobní dávky

< 10.000 ks

10.000 ÷ 100.000 ks

100.000 ks <

výběr (ks)

přípustné neshodné ks

výběr (ks)

přípustné neshodné ks

výběr (ks)

přípustné neshodné ks

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

80%

0

100%

0

80%

0

80%

0

80%

0

80%

0

70%

0

80%

0

70%

0

70%

0

Uvolnění výrobní dávky k expedici

 • výrobce uvolňuje výrobní dávku k expedici na základě výsledků měření a zkoušek výstupní kontroly
 • pružiny z kontrolních výběrů výstupní kontroly vyhodnocené jako neshodné výrobce z dodávky vyřadí, pružiny vyhodnocené jako shodné jsou po měření výstupní kontroly vráceny do výrobní dávky
 • výstupní kontrolor vystavuje jakostní dokumentaci v souladu s požadavky odběratele a vnitřními organizačními předpisy výrobce; další podrobnosti o jakostní dokumentaci naleznete zde
 • po předjednání může výrobce odběrateli sdělit další podrobnosti ke způsobům provedení, pracovním postupům, četnostem, parametrům výběru a ostatním souvisejícím činnostem výstupní kontroly
Smidra design - tvůrce těchto stránek