Technické dodací podmínky obecně

TDP stanovujeme především z důvodů usnadnění uplatňování technických požadavků na dodávky pružin, usnadnění technické komunikace a předejití případných technických nejasností nebo nedorozumění mezi výrobcem a odběratelem; TDP řeší problematiku nesouladu některých obecně platných technických norem v rámci EU (EN, DIN, ISO) a našimi normami ČSN a ostatní rozpory v technických požadavcích na pružiny

Specifika TDP pro jednotlivé typy pružin

protože některé zvláštní technické požadavky lze splnit pouze za zcela mimořádných výrobně-technických podmínek nebo opatření, výrobce doporučuje projednat takovéto požadavky již v procesu konstrukce pružin, a proto zde naleznete popsaná technická specifika TDP platná pro všechny typy vinutých pružin které vyrábíme - pro tlačné pružiny, tažné pružiny, zkrutné pružiny a ostatní (tvarové) pružiny

Jakost pružin, jakostní dokumentace

k řízení jakosti používáme procesy a postupy, které jsou v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001; systém řízení jakosti máme definován především vnitřními organizačními směrnicemi a příručkou jakosti; ke každé dodávce pružin vystavujeme jeden z dokumentů podle ČSN EN 10 204 - inspekční certifikát "3.1.B" (atest), nebo prohlášení o shodě s objednávkou "2.1"; zde naleznete další podrobnosti k jakosti dodávek pružin

Kontrola pružin

kontrolu pružin provádíme ve třech základních úrovních: vstupní kontrola strategických předmětů nákupu (materiál na pružiny, kooperace), výrobní kontrola vybraných parametrů pružin a výstupní kontrola předepsaných parametrů pružin; výsledky měření ze všech zkoušek a kontrol jsou zaznamenávány na měrové protokoly v tištěné, nebo digitální formě, archivovány a můžeme Vám je na vyžádání kdykoliv předložit

Průvodní dokumentace, balení, doprava, skladování a přejímání pružin

zde naleznete podrobnosti o označování pružin, o průvodní dokumentaci k dodávkám pružin z hlediska požadavků obchodního zákoníku i požadavkům a předpisům našich vnitřních organizačních směrnic, o druzích balení pružin, včetně přehledu o typech jednotlivých obalů, o způsobech dopravy pružin a také podmínkách jejich dlouhodobého skladování; podmínkách obnovování konzervace a mnoho dalšího

Smidra design - tvůrce těchto stránek