Označování, popiska pružin

 • pružiny jsou označovány hromadně

 • uvnitř každého obalu spolu s pružinami je vložen samostatný štítek s číslem zakázky, názvem odběratele, číslem výrobního výkresu pružiny, celkovým dodaným množstvím a počtem balení celkové dodávky pružin (viz obrázek níže) • od 1.12004 je v platnosti norma VDA 4902 zabývající se označování dodávek zboží čárkovými kódy, které značení námi dodaných pružin také odpovídá
 • souběžně také používáme značení pružin podle metodiky v souladu s našimi vnitřními organizačními směrnicemi

Průvodní dokumentace

 • ke každé dodávce je přiložen dodací list s veškerými identifikačními daty odběratele, číslem objednávky a ostatními informacemi vyžadovanými našimi vnitřními organizačními předpisy
 • ke každé dodávce je přiložena faktura-daňový doklad, nebo účtenka s veškerými identifikačními daty odběratele, číslem objednávky a ostatními informacemi vyžadovanými obchodním zákoníkem
 • ke každé dodávce je přiložena jakostní dokumentace, podrobnosti o jakostní dokumentaci naleznete zde
 • ke každé paletě zboží je přiložena průvodka s podrobným popisem jednotlivých položek pružin v celé dodávce

Balení pružin

 • druh balení pružin určí výrobce sám, nebo v případě zvláštního požadavku na základě dohody s odběratelem
 • pružiny jsou baleny v závislosti na typu a dodávaném množství
 • výrobce standartně používá k balení následující obaly: 
 • lepenkové pětivrstvé krabice – kartony (rozměry jsou uvedeny v následující tabulce)

Kartonové obaly pružin

 kartonová 5-ti vrstvá krabice 500x300x220 mm

 kartonová 5-ti vrstvá krabice 500x300x160 mm

 kartonová 5-ti vrstvá krabice 440x350x270 mm

 kartonová 5-ti vrstvá krabice 280x200x200 mm

 kartonová 5-ti vrstvá krabice 280x200x100 mm

 • samouzavírací PE-sáčky pro malá balící množství pružin ve čtyřech základních rozměrech (od 135x80mm do 500x500mm - použitá velikost je závislá na baleném množství)
 • zálohované plastové uzavíratelné bedny (nosnost 15kg, 20kg, 30kg)
 • ceny jednotlivých obalů a balení naleznete zde
 • v případě potřeby, nebo na uvážení výrobce, mohou být v pružiny v jednotlivých obalech uloženy ve vrstvách oddělených od sebe balícím papírem (z důvodů částečného omezení zaplétání pružin do sebe)
 • papírové krabice a plastové bedny mohou být před expedicí dle potřeby fixovány 12 -ti milimetrovou plastovou PE páskou

Doprava pružin odběrateli

 • pružiny lze dopravovat všemi běžnými dopravními prostředky
 • při dopravě je nutné šetrné zacházení se všemi obaly bez zbytečných otřesů a rázů
 • pružiny v příslušných obalech musí být zajištěny proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy (déšť, vlhkost, vrstvení krabic je povoleno max. do 5-ti krabic na sebe)
 • ceny dopravy a další podrobnosti naleznete zde

Skladování pružin

 • pružiny je nutné skladovat v původních obalech v suchých prostorách s minimální prašností a teplotách okolního vzduchu od 10 °C do 30 °C tak, aby nedošlo k deformaci a poškození obalů a tím k poškození pružin
 • při delším skladování pružin vyrobených z taženého drátu zpevněného patentováním bez dalších povrchových úprav je nezbytné alespoň 1x ročně obnovovat konzervaci, podrobnosti o konzervačním oleji naleznete zde

Přejímání pružin a odpovědnost

 • výrobce neodpovídá za škody způsobené chybnou montáží pružin, dopravou a nevhodným skladováním pružin
 • výrobce může umožnit, po předchozím projednání, kontrolu pružin před jejich odesláním ve vlastním kontrolním úseku pracovníky odběratele a může jim k této kontrole poskytnout vlastní kontrolní zařízení
 • po dodání pružin je odběratel povinen podrobit dodávku pružin zkouškám tak, jak to vyžadují jeho technické zvyklosti
 • v případě, že by dodávka pružin při technické přejímce nevyhověla dané specifikaci pružin, odběratel ji pozastaví a neprodleně písemně uvědomí výrobce protokolem o neshodě o rozsahu a povaze zjištěné neshody
 • výrobce neprodleně zajistí taková opatření, aby byla v co nejkratší době neshoda odstraněna (třídění u výrobce, případně poskytnutí nové bezvadné dodávky ze skladu výrobce)
Smidra design - tvůrce těchto stránek